Szkolenia

W ramach projektu pn. „WSKSiM dla OzN” planowany jest cykl szkoleń stacjonarnych i zamiejscowych, których celem jest podniesienie kompetencji kadry Uczelni w zakresie dostosowań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w obszarze dydaktyki i administracji. Efektem realizacji szkoleń będzie zwiększenia integracji społeczności akademickiej oraz dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnością.